TV& VIDEO

nuôi tôm trên cát

Thanh Hóa: Nước nhiễm mặn vì dự án nuôi tôm trên cát

Thanh Hóa: Nước nhiễm mặn vì dự án nuôi tôm trên cát

VTV.vn - Dự án nuôi tôm trên cát của Công ty cổ phần Long Phú, tỉnh Thanh Hóa khiến nguồn nước sinh hoạt của dân cư xung quanh bị nhiễm mặn.