TV& VIDEO

nuôi tôm trên cát

Quảng Nam: Khó khăn chuyển đổi mô hình nuôi tôm trên cát

Quảng Nam: Khó khăn chuyển đổi mô hình nuôi tôm trên cát

VTV.vn - Nuôi tôm trên cát trở thành khát vọng làm giàu của nhiều nông dân ven biển duyên hải Miền Trung. Nhưng sau một thời gian, hệ lụy của việc nuôi tôm ồ ạt đã hiện rõ.