TV& VIDEO

nuôi tôm

Doanh nhân nỗ lực phát triển vùng nguyên liệu tôm bền vững

Doanh nhân nỗ lực phát triển vùng nguyên liệu tôm bền vững

VTV.vn - Một số doanh nhân ở Việt Nam đã tìm hướng đầu tư mới để xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu nuôi tôm bền vững.