nuôi tôm

Mô hình tôm - lúa cho lợi nhuận cao tại Kiên Giang

Mô hình tôm - lúa cho lợi nhuận cao tại Kiên Giang

VTV.vn - Năng suất nuôi tôm - lúa bình quân khoảng 300 - 500kg/ha tôm và 4-7 tấn lúa, lãi suất trung bình 35 - 50 triệu đồng/ha/năm tính cả tôm và lúa.