TV& VIDEO

nuôi tôm

Mô hình mới tiết kiệm 15-20% điện nuôi tôm ở ĐBSCL

Mô hình mới tiết kiệm 15-20% điện nuôi tôm ở ĐBSCL

VTV.vn - Đây chính là đề án vừa được ngành điện triển khai rộng rãi đến bà con nuôi tôm.