TV& VIDEO

nương rẫy

Kon Tum: Người dân phá rừng làm nương rẫy tràn lan

Kon Tum: Người dân phá rừng làm nương rẫy tràn lan

VTV.vn - Toàn bộ số cây trong rừng, dù to hay nhỏ, đều bị chặt và đốt thành tro bụi. Phá rừng đến đâu, người dân lại canh tác trên đất đến đó.