TV& VIDEO

Nylon

Quảng Ninh bắt giữ 231kg tê tê trái phép

Quảng Ninh bắt giữ 231kg tê tê trái phép

Khoảng 3 giờ ngày 22/6, Đội kiểm soát số 2, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh bắt giữ 1 xe ô tô vận chuyển trái phép 231kg tê tê.