TV& VIDEO

ổ dịch lở mồm long móng

Xuất hiện thêm ổ dịch lở mồm long móng tại Nghệ An

Xuất hiện thêm ổ dịch lở mồm long móng tại Nghệ An

VTV.vn - Sau khi khống chế được dịch lở mồm long móng tại xã Diễn Thái, đến nay ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An lại tiếp tục xuất hiện thêm ổ dịch mới.