TV& VIDEO

ở lại Liên minh châu Âu

Khoảng 46% người Anh chọn ở lại Liên minh châu Âu

Khoảng 46% người Anh chọn ở lại Liên minh châu Âu

VTV.vn - Khảo sát của Financial Times về tỷ lệ ý kiến người dân Anh đang cho kết quả khoảng 46% chọn ở lại và 41% chọn bỏ phiếu rời khỏi châu Âu.