TV& VIDEO

ô nhiễm biển

Việt Nam nỗ lực triển khai Công ước Marpol ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra

Việt Nam nỗ lực triển khai Công ước Marpol ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra

VTV.vn - Ô nhiễm môi trường biển là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất hiện nay. Có nhiều nguyên nhân gây ra ô nhiễm biển và một trong số đó là do các phương tiện tàu biển.