TV& VIDEO

ô nhiễm bom mìn

Đẩy nhanh tiến độ rà phá bom mìn tại Việt Nam

Đẩy nhanh tiến độ rà phá bom mìn tại Việt Nam

VTV.vn - Việc ra đời bản đồ ô nhiễm bom mìn sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ rà phá bom mìn tại các địa phương.