TV& VIDEO

ô nhiễm không khí ở Hà Nội

Ngộp thở vì bụi, mùi sơn từ các xưởng mộc trên đường La Thành

Ngộp thở vì bụi, mùi sơn từ các xưởng mộc trên đường La Thành

VTV.vn - Đường La Thành vốn có lưu lượng người tham gia giao thông lớn, dân cư đông đúc, nhưng cũng tại đây, các xưởng mộc ngang nhiên xả bụi, phát tán mùi sơn gây ô nhiễm.