TV& VIDEO

ô nhiễm môi trường biển

Cấp phép cho xả thải ra biển Vĩnh Tân, Bình Thuận: Nhiều băn khoăn

Cấp phép cho xả thải ra biển Vĩnh Tân, Bình Thuận: Nhiều băn khoăn

VTV.vn - Người dân tỉnh Bình Thuận hiện rất băn khoăn, lo lắng và không đồng thuận về việc cấp phép cho xả thải ra biển Vĩnh Tân, gần khu bảo tồn biển Hòn Cau.