TV& VIDEO

ô nhiễm nước hồ

Một số hồ tại Hà Nội đã giảm ô nhiễm

Một số hồ tại Hà Nội đã giảm ô nhiễm

VTV.vn - Hồ Ba Mẫu, hồ Hố Mẻ và hồ Giáp Bát, sau 4 ngày thử nghiệm xử lý nước hồ bằng chế phẩm nhập từ Đức, đã giảm các chỉ số ô nhiễm.