ô nhiễm nước

Báo động ô nhiễm nguồn nước: Giật mình từ những con số

Báo động ô nhiễm nguồn nước: Giật mình từ những con số

VTV.vn - Những con số về vấn đề ô nhiễm nguồn nước đòi hỏi các nhà chuyên môn cần đưa ra giải pháp để kiểm soát bài toán khó giải này.