TV& VIDEO

ô nhiễm nước

Đắk Nông chấn chỉnh việc xử lý nước tại các trạm cấp nước tập trung

Đắk Nông chấn chỉnh việc xử lý nước tại các trạm cấp nước tập trung

VTV.vn - UBND huyện Krông Nô, Đắk Nông xem xét khảo sát nguồn nước mặt (nước sông) để thay thế cho nguồn nước ngầm (giếng khoan) cung cấp cho trạm cấp nước tập trung xã Đức Xuyên