ô nhiễm tiếng ồn

Nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn tại Việt Nam đều vượt chuẩn cho phép

Nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn tại Việt Nam đều vượt chuẩn cho phép

VTV.vn - Nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn tại Việt Nam chủ yếu là tiếng ồn đô thị trong công nghiệp và sản xuất, trong xây dựng… Tất cả đều vượt tiêu chuẩn cho phép.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive