TV& VIDEO

ô nhiễm tiếng ồn

Một số lưu ý để tránh ô nhiễm không khí, tiếng ồn

Một số lưu ý để tránh ô nhiễm không khí, tiếng ồn

VTV.vn - Dưới đây là một số lưu ý giúp người dân, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ có thai và người lớn tuổi, tránh ô nhiễm không khí, tiếng ồn.