TV& VIDEO

ô nhiễm trầm trọng

Phú Thọ: Dân bỏ trắng ruộng vì nhà máy xử lý rác gây ô nhiễm

Phú Thọ: Dân bỏ trắng ruộng vì nhà máy xử lý rác gây ô nhiễm

VTV.vn - Nhà máy xử lý rác nhưng lại gây ô nhiễm môi trường trầm trọng - nghịch lý này đã tồn tại từ vài năm nay tại TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, nhưng vẫn chưa được xử lý.