TV& VIDEO

ô tô bay

Thử nghiệm ô tô bay bằng cánh quạt đầu tiên tại Nhật Bản

Thử nghiệm ô tô bay bằng cánh quạt đầu tiên tại Nhật Bản

VTV.vn - Mặc dù chỉ mới lơ lửng vài giây trên không trung, mô hình chiếc xe ô tô bay vẫn sẽ tiếp tục được nghiên cứu và hoàn thiện trong thời gian tới.