TV& VIDEO

Ô tô điện

Trung Quốc ưu tiên phát triển ô tô năng lượng sạch

Trung Quốc ưu tiên phát triển ô tô năng lượng sạch

VTV.vn -Vài năm gần đây, chính quyền Trung Quốc đã đầu tư kinh phí, miễn giảm thuế để khuyến khích các ngành sản xuất xanh, trong đó có ngành sản xuất ô tô năng lượng sạch.