TV& VIDEO

ô tô hết niên hạn sử dụng

140.000 ô tô hết hạn sử dụng vào cuối năm 2015

140.000 ô tô hết hạn sử dụng vào cuối năm 2015

VTV.vn - Theo số liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, đến hết năm nay, khoảng 140.000 xe ô tô trên cả nước sẽ hết niên hạn sử dụng.