TV& VIDEO

ô tô nguyên chiếc

Việt Nam nhập khẩu khoảng 74.000 ô tô kể từ đầu năm

Việt Nam nhập khẩu khoảng 74.000 ô tô kể từ đầu năm

VTV.vn - Theo Tổng cục Hải quan, kể từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã nhập khẩu 74.000 ô tô nguyên chiếc với trị giá 1,66 tỷ USD.