TV& VIDEO

ô tô tải

Xe quá tải băm nát đường dân sinh ở Quàng Ngãi

Xe quá tải băm nát đường dân sinh ở Quàng Ngãi

VTV.vn - Người dân ở nhiều địa phương Quảng Ngãi luôn trong tình trạng bất an. bởi gần đây ô tô tải chở đất, chở cát gia tăng ở các tuyến giao thông nông thôn.