TV& VIDEO

Ô tô Việt Nam

Quy mô thị trường ô tô Việt Nam kém xa Thái Lan

Quy mô thị trường ô tô Việt Nam kém xa Thái Lan

VTV.vn - Quy mô thị trường ô tô của Việt Nam hiện thấp nhất trong 5 nước đang theo đuổi ngành công nghiệp này trong khu vực ASEAN.