TV& VIDEO

Ok Om Bok

Nét đẹp văn hóa lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer

Nét đẹp văn hóa lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer

VTV.vn - Tối 14/11, tại Trà Vinh đã diễn ra nghi thức cúng trăng và thả đèn nước trong lễ hội Ok Om Bok. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiêng liêng của đồng bào Khmer Nam Bộ.