Ok Om Bok

Nét đẹp văn hóa lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer

Nét đẹp văn hóa lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer

VTV.vn - Tối 14/11, tại Trà Vinh đã diễn ra nghi thức cúng trăng và thả đèn nước trong lễ hội Ok Om Bok. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiêng liêng của đồng bào Khmer Nam Bộ.