TV& VIDEO

Olympic Sinh học quốc tế

71 đoàn sẽ tham dự Olympic Sinh học quốc tế tại Hà Nội

71 đoàn sẽ tham dự Olympic Sinh học quốc tế tại Hà Nội

VTV.vn - 71 đoàn đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới sẽ tới Hà Nội để tham dự Olympic Sinh học quốc tế (IBO) lần thứ 27.