TV& VIDEO

Olympic tin học quốc tế

Huy chương đồng Olympic Tin học Quốc tế bị chảy máu cam vẫn cố gắng làm hết bài thi

Huy chương đồng Olympic Tin học Quốc tế bị chảy máu cam vẫn cố gắng làm hết bài thi

VTV.vn - Trong phòng thi, Nguyễn Hy Hoài Lâm đã bị chảy máu cam rất nhiều nhưng vẫn cố gắng hết sức để hoàn thành bài thi của mình.