Olympic Toán học quốc tế

Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng 2018 có nhiều điểm mới

Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng 2018 có nhiều điểm mới

VTV.vn - Điểm mới đáng chú ý của kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng 2018 là kỳ thi đầu tiên có sự tham gia của thí sinh quốc tế.