TV& VIDEO

ổn định cuộc sống

Đắk Lắk nỗ lực ổn định đời sống đồng bào di cư ngoài kế hoạch

Đắk Lắk nỗ lực ổn định đời sống đồng bào di cư ngoài kế hoạch

VTV.vn - Ổn định cuộc sống cho hàng chục ngàn hộ đồng bào dân tộc di cư ngoài kế hoạch từ phía Bắc vào mỗi năm là bài toán nan giải đối với chính quyền tỉnh Đắk Lắk.