TV& VIDEO

ổn định cuộc sống

Quảng Nam khẩn trương ổn định cuộc sống người dân vùng lũ

Quảng Nam khẩn trương ổn định cuộc sống người dân vùng lũ

VTV.vn - Dù chính quyền địa phương đã nỗ lực giúp đỡ người dân huyện Nam Trà My (Quảng Nam) tối đa song đời sống của người dân vùng bị thiên tai còn nhiều khó khăn.