TV& VIDEO

ông Võ Kim Cự

Sẽ đề nghị xem xét tư cách đại biểu Quốc hội với ông Võ Kim Cự

Sẽ đề nghị xem xét tư cách đại biểu Quốc hội với ông Võ Kim Cự

VTV.vn - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội xem xét tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Kim Cự tại kỳ họp Quốc hội thứ ba sắp tới.