TV& VIDEO

Pakistan

Pakistan - Quốc gia bất bình đẳng giới nhất thế giới

Pakistan - Quốc gia bất bình đẳng giới nhất thế giới

VTV.vn - Pakistan là một trong những quốc gia bất bình đẳng giới tồi tệ nhất thế giới. Phụ nữ thường xuyên bị đánh đập, thậm chí bị sát hại, nếu không tuân theo lời đàn ông.