TV& VIDEO

paracetamol

Cách chăm sóc trẻ mắc sởi tại nhà

Cách chăm sóc trẻ mắc sởi tại nhà

Khi trẻ mới chớm mắc sởi, nếu chưa thực sự cần thiết thì cha mẹ có thể tiến hành chăm sóc trẻ tại nhà.