TV& VIDEO

PBoC

PBoC bác bỏ thông tin yêu cầu ngân hàng thương mại gửi USD

PBoC bác bỏ thông tin yêu cầu ngân hàng thương mại gửi USD

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) bác bỏ những thông tin về việc yêu cầu các ngân hàng thương mại của Trung Quốc phải gửi tất cả số USD hiện có vào PBoC.