TV& VIDEO

PCCC

Gian nan và thách thức trên trận tuyến chống "giặc lửa"

Gian nan và thách thức trên trận tuyến chống "giặc lửa"

VTV.vn - Trong bối cảnh xã hội phát triển, nhà cao tầng ngày một nhiều, các cơ sở sản xuất kinh doanh đang mở rộng, những thách thức cho công tác PCCC ngày một lớn hơn.