TV& VIDEO

phá rừng phòng hộ

Thả nổi công tác quản lý gây ra vụ phá rừng hàng loạt ở Tiên Phước

Thả nổi công tác quản lý gây ra vụ phá rừng hàng loạt ở Tiên Phước

VTV.vn - Vụ phá rừng phòng hộ xã Tiên Lãnh quy mô lớn, diễn ra trong một thời gian dài là do buông lỏng quản lý và đùn đẩy trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm và chính quyền.