phá rừng

Gia Lai: Khởi tố vụ án khai thác trái phép gần 26 m3 gỗ tại rừng phòng hộ

Gia Lai: Khởi tố vụ án khai thác trái phép gần 26 m3 gỗ tại rừng phòng hộ

VTV.vn - Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai (Gia Lai) đã ra Quyết định khởi tố vụ án khai thác trái phép gần 26 m3 gỗ rừng tại lô 7, khoảnh 5, tiểu khu 371, xã Ia Chía.