TV& VIDEO

phá rừng

Đăk Lăk: Những hình ảnh “đại công trường” khai thác gỗ phá rừng đầu nguồn quy mô lớn

Đăk Lăk: Những hình ảnh “đại công trường” khai thác gỗ phá rừng đầu nguồn quy mô lớn

Tại hiện trường, nhiều lều trại với đầy vỏ chai, can đựng xăng dầu... Nhiều xe máy cày được độ chế để kéo gỗ được lâm tặc bỏ lại. Tất cả như một đại công trường khai thác gỗ.