TV& VIDEO

phạm nhân

Thương hiệu thời trang từ sau song sắt

Thương hiệu thời trang từ sau song sắt

VTV.vn - Nhằm giúp phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng, một nhà tù ở Panama đã tạo cơ hội, dạy các phạm nhân nghề may, sản xuất ra những sản phẩm thời trang độc quyền.