Phạm Phương Thảo

Phạm Phương Thảo đưa chất liệu ca trù vào nhạc xuân 2015

Phạm Phương Thảo đưa chất liệu ca trù vào nhạc xuân 2015

Phạm Phương Thảo vừa ra mắt MV “Hết đứng lại ngồi” - khúc nhạc xuân viết về tình yêu đôi lứa với chất liệu ca trù nhấn nhá, xốn xang.