TV& VIDEO

Phạm Tuyên

Ký ức Việt Nam: Nơi quê hương bài hát "Chiếc gậy Trường Sơn"

Ký ức Việt Nam: Nơi quê hương bài hát "Chiếc gậy Trường Sơn"

Tháng 7/1967, nhạc sĩ Phạm Tuyên đi thực tế ở Hoà Xá, Hà Tây (cũ) được nghe kể về chiếc gậy Trường Sơn, được tận mắt chứng kiến, tận tay nâng niu... Bài hát "Chiếc gậy Trường Sơn" đã được ra đời giản dị như thế!