TV& VIDEO

phản biện xã hội

Phát huy hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Phát huy hoạt động giám sát, phản biện xã hội

VTV.vn - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, năm 2017, các cơ quan cần tiếp tục quyết liệt hoạt động giám sát phản biện - xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí.