TV& VIDEO

phân bón hóa học

Phát hiện cơ sở sản xuất phân bón giả tại Lâm Đồng

Phát hiện cơ sở sản xuất phân bón giả tại Lâm Đồng

VTV.vn - Một cơ sở sản xuất phân bón giả tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vừa bị ngành chức năng phát hiện, xử lý.