TV& VIDEO

phân DAP

Lào Cai: Nhà máy DAP số 2 có sản phẩm đầu tiên

Lào Cai: Nhà máy DAP số 2 có sản phẩm đầu tiên

Ngày 28/12, Nhà máy sản xuất phân bón Diamoni phosphat DAP số 2, Lào Cai đã cho ra lò lô sản phẩm đầu tiên.