TV& VIDEO

phân lập

Cúm A/H5N1 xuất hiện tại 17 tỉnh thành

Cúm A/H5N1 xuất hiện tại 17 tỉnh thành

Theo Cục thú y, diễn biến của cúm A/H5N1 trên gia cầm vẫn đang rất phức tạp và có chiều hướng nghiêm trọng hơn. Hiện, cúm A/H5N1 đã xuất hiện tại 17 tỉnh thành trên cả nước.