TV& VIDEO

phân luồng giao thông

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội Chùa Thầy

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội Chùa Thầy

VTV.vn - Sở GTVT vừa có phương án phân luồng tổ chức giao thông phục vụ Lễ hội Chùa Thầy.