TV& VIDEO

phân luồng giao thông

Khánh Hòa: Hạn chế tốc độ xe tải trong nội đô

Khánh Hòa: Hạn chế tốc độ xe tải trong nội đô

VTV.vn - Bắt đầu từ đầu tháng 12, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành phân luồng giao thông mới và hạn chế tốc độ đối với xe tải khi vào nội thành.