TV& VIDEO

Phần mềm ứng dụng

Văn hóa phẩm tương tác thông minh - Sản phẩm tất yếu trong tương lai

Văn hóa phẩm tương tác thông minh - Sản phẩm tất yếu trong tương lai

VTV.vn - Theo dự báo của các chuyên gia phân tích xu hướng, những văn hóa phẩm tương tác thông minh chắc chắn là sản phẩm tất yếu trong tương lai