Phan Thị Hà Thanh

Vai trò mới của Phan Thị Hà Thanh

Vai trò mới của Phan Thị Hà Thanh

VTV.vn - Sau khi giải nghệ, Phan Thị Hà Thanh vẫn gắn bó với bộ môn TDDC nhưng ở trên một cương vị mới.