TV& VIDEO

phản ứng

Trường học mở - môn Hóa: Hiđroxit lưỡng tính

Trường học mở - môn Hóa: Hiđroxit lưỡng tính

VTV.vn - Thầy giáo Lê Thế Duẩn sẽ hướng dẫn các em học sinh bài học về Hiđroxit lưỡng lưỡng tính và một số phản ứng của hidroxit lưỡng tính.