TV& VIDEO

pháp luật về bảo vệ môi trường

Sai phạm có tính hệ thống của Công ty môi trường Kỳ Anh

Sai phạm có tính hệ thống của Công ty môi trường Kỳ Anh

VTV.vn - Các vi phạm gần đây đã cho thấy sai phạm mang tính hệ thống của Công ty môi trường Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.