TV& VIDEO

Phật giáo Việt Nam

Tăng cường hợp tác công tác tôn giáo Việt - Lào

Tăng cường hợp tác công tác tôn giáo Việt - Lào

VTV.vn - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã tiếp xã giao ông Chanthavong Sene Amatmontry, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.