TV& VIDEO

Phật giáo Việt Nam

Đại sứ Ấn Độ tặng cây bồ đề cho Chùa Quán Thế Âm tại Đà Nẵng

Đại sứ Ấn Độ tặng cây bồ đề cho Chùa Quán Thế Âm tại Đà Nẵng

VTV.vn - Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish và đoàn đại diện Phật tử Ấn Độ đã trao tặng cho chùa Quán Thế Âm cây bồ đề biểu trưng cho mối quan hệ giữa Phật giáo 2 nước.