TV& VIDEO

Phật giáo

Khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII

Khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII

VTV.vn - Với chủ đề "Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển", Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 khai mạc sáng nay (21/11) tại Hà Nội.