TV& VIDEO

Phật giáo

Phát huy giá trị Phật giáo trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài

Phát huy giá trị Phật giáo trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài

VTV.vn - Những năm gần đây, ngày càng có nhiều ngôi chùa của Việt Nam được cộng đồng người Việt trên khắp thế giới xây dựng.