TV& VIDEO

phạt hành chính.

Đình chỉ 1 tổ trưởng, 2 tổ phó Thú y vụ tiêm thuốc an thần vào lợn

Đình chỉ 1 tổ trưởng, 2 tổ phó Thú y vụ tiêm thuốc an thần vào lợn

VTV.vn - Chi cục Thú y TP.HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác trưởng và hai phó trạm trưởng trạm thú y quản lý cơ sở giết mổ Xuyên Á, cơ sở tiêm thuốc an thần vào lợn.