TV& VIDEO

phát hành trái phiếu

Philippines phát hành trái phiếu bằng đồng Nhân dân tệ vào quý I/2018

Philippines phát hành trái phiếu bằng đồng Nhân dân tệ vào quý I/2018

Bộ trưởng Tài chính Philippines cho biết kế hoạch phát hành trái phiếu bằng đồng Nhân dân tệ trị giá khoảng 200 triệu USD của chính phủ nước này đã được điều chỉnh vào quý I/2018.