phát huy tinh thần

Phát huy tinh thần xung kích của thanh niên

Phát huy tinh thần xung kích của thanh niên

VTV.vn - Cần phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức lực và tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên.