TV& VIDEO

Phật ngọc Hòa bình Thế giới

Phật ngọc Hòa bình Thế giới sẽ đến Việt Nam lần thứ 2

Phật ngọc Hòa bình Thế giới sẽ đến Việt Nam lần thứ 2

VTV.vn - Phật Ngọc Hòa bình Thế giới, bức tượng Phật A Di Đà bằng ngọc xanh, cao 2,7m, nặng trên 4 tấn, là một kỳ quan của thế giới, sẽ đến Việt Nam lần thứ 2.